skip to Main Content
چه کسی «هوا»یتان را دارد؟
۶ دی ۱۳۹۷
تشکل مردم نهاد نفس از سال ۹۳، برای کاهش آلودگی هوای تهران تلاش می‌کرده است. حبیب دانشور در این مطلب با تکیه بر روایتی شخصی از یک رویداد شهری، توضیح می‌دهد که این تلاش چه مسیری را پیموده است و اگر نفس نباشد این مسیر چگونه ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗