skip to Main Content
مصاحبه با امانوئل والراشتاین
بازاندیشی در ریشه‌های «تحلیل نظام‌های جهانی»
۱۲ آبان ۱۳۹۸
تقریبا چهار دهه پیش، در سال ۱۹۷۴، «ایمانوئل والرشتاین»، اولین جلد از شاهکار خود، «نظام جهانی مدرن» را منتشر کرد. در این گفتگو «والرشتاین» درباره ریشه‌ها و دلالت‌های نظریه نظام‌های جهانی سخن می‌گوید.
بیشتر بخوانید
چگونه به‌دلیل نوشتن در خصوص جنگ اسرائیل بر سر گاز غزه، توسط گاردین سانسور شدم
فلسطین یک گزارش زیست‌محیطی نیست
۱۶ آذر ۱۳۹۳
پس از بیش از یک‌سال قلم زدن برای گاردین، قرارداد من به شکل یک جانبه از طرف این روزنامه فسخ شد؛ چرا که نوشته‌ای را در مورد غزه به رشته تحریر درآوردم که برای آنها قابل‌پذیرش نبود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗