زبان مردم در برابر زبان دولت و بازار

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نظام دانش

زبان مردم در برابر زبان دولت و بازار

زبان مردم در برابر زبان دولت و بازار

جامعه‌شناسی در کنار مردم می ایستد، با آنها تعامل دارد و از منظر و مرآی آنها مسائل و معضلات جامعه و در واقع مشکلات آنها را می‌بیند و می‌کوشد با زبانی قابل فهم برای مردم، مطالبات آنها را از دولت و بازار مطرح کند. این رویکرد تازه‌ای به جامعه‌شناسی است که با رهیافت‌های...
درباره نظام دانش؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق

درباره نظام دانش؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق

کتاب «درباره نظام دانش»؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌های ابراهیم توفیق درباره چیستی نظام دانش در ایران و نحوه عملکرد آن از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد. ابراهیم توفیق، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت و مدرس دانشگاه‌های آلمان و ایران،...