skip to Main Content
بحران بی‌پایان مالی اعتباری‌ها و فراز وفرود نظام مالی در ایران
مال‌باختگان همه این سال‌ها
۷ مرداد ۱۳۹۶
«تجمع مال‌باختگان مقابل موسسه مالی- اعتباری ....»؛ این داستان تکراری است که طی یک دهه اخیر، هر چند وقت یک بار تکرار می‌شود؛ مردمی که به امید دریافت سود سپرده بالا یا وام کم‌بهره، سپرده‌های خود را به این موسسات سپرده‌اند، و موسساتی که پس از مدتی با بحران ورشکستگی روبه‌رو ‌می‌شوند و قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗