دومین اقدام به خودکشی در اعتراض به موسسه اعتباری آرمان

دومین اقدام به خودکشی در اعتراض به موسسه اعتباری آرمان

در کمتر از دو هفته، این دومین مورد از اقدام به خودکشی در اعتراض به وضعیت موسسه مالی و اعتباری آرمان است.

این موسسه اخیرا دچار مشکلات مالی شده و توان بازپرداخت پول سپرده‌گذاران را ندارد.

موسسه مالی اعتباری آرمان در وبسایت خود، از نام فردوسی سابق استفاده می‌کند. موسسه مالی اعتباری فردوسی خود در سال ۸۹ از ادغام تعاونی‌های زیر به وجود آمد:

۱. تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران
۲. تعاونی اعتبار وحدت مشهد
۳. تعاونی اعتبار الزهرا مشهد
۴. تعاونی اعتبار امیدجلین گلستان
۵. تعاونی اعتبار بدر توس مشهد
۶. تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
۷. تعاونی اعتبار حسنات اصفهان
۸. تعاونی اعتبار پیوند مشهد

بازار آشفته موسسات مالی و اعتباری، فرصت زیادی برای کلاهبرداری و پولشویی فراهم آورده است.

در سالهای اخیر مسابقه‌ای بین نهادهای و دستگاه‌های مختلف برای ایجاد و بهره‌مندی از این سفره و دلالی مالی شکل گرفته است.