راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مواد غذایی

راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

راه‌اندازی اولین فروشگاه مواد غذایی تاریخ‌گذشته در آلمان

فروشگاه «غذای خوب» (The Good Food) برای اولین‌بار با عرضه مواد غذایی پسمانده و موادی که تاریخ مصرفشان گذشته در آلمان راه‌اندازی شده است. این فروشگاه اولین در آلمان و سومین از نوع خود در تمام اروپا است. از سبزیجات گرفته تا هر ماده غذایی دیگری در این فروشگاه عرضه...