skip to Main Content
آیا تهرانی‌ها می‌توانند مهدی چمران را حلال کنند؟
خداحافظی دراماتیک آقای رئیس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
مهدی چمران، که در ۱۴سال گذشته ۱۳سال رئیس شورای شهر تهران بوده در آخرین جلسه از حضورش در شورای شهر از مردم تهران خواسته او را حلال کنند، اما آیا مردم تهران دلیلی برای این کار دارند و کارنامه چمران این اجازه را به آنها خواهد داد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗