ناسیونالیسم تاریخ‌زده خیالی ایرانی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ملت

ناسیونالیسم تاریخ‌زده خیالی ایرانی

ناسیونالیسم تاریخ‌زده خیالی ایرانی

ناسیونالیسم یا «ملت‌گرایی» ازجمله واژه‌های رایج در گفتار عمومی است که هم به‌عنوان دشنام استفاده می‌شود و هم به‌عنوان تمجید؛ بسته به اینکه از چه جایگاهی بیان ‌شود معانی و مصادیق متضادی به خود می‌گیرد. ناسیونالیسم در فهم عرفی با نژادپرستی و همچنین وطن‌‌پرستی هم یکی...
انقلاب ما مدنی است

انقلاب ما مدنی است

_خیزش در جهان عرب حتی، برای متخصصانِ امور خاورمیانه بسیار حیرت‌آور است. چگونه این خیزش‌ها را تحلیل کنیم؟ خصوصاً با توجه به مسائل دامنه‌دارِ اقتصادی و سیاسی ِ منطقه، از جمله مصر و تونس؟ تحلیلی مطمئن از این خیزش‌ها اکنون عجولانه است. باید به یاری پژوهش، [سیرِ] تکامل این...