skip to Main Content
با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند چگونه برخورد کنیم؟
۲۸ مهر ۱۴۰۰
هنگامی که با خانواده‌هایی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند روبه‌رو می‌شویم باید بسیار مراقب گفتار‌مان باشیم؛ به همین دلیل بایدها و نبایدها در برخورد با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند را یاد بگیریم.
بیشتر بخوانید
گفتگو با مانی رضوی‌زاده مدیر پروژه بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام)
وقتی حذف یک پله می‌تواند یک زندگی را عوض کند
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
مانی رضوی‌زاده مدیر پروژه بانک اطلاعات مناسب‌سازی (بام) در این گفتگو از وضعیت مناسب‌سازی در ایران، تجربه زیسته به عنوان یک فرد دارای معلولیت در شهر تهران و از پروژه‌ بام می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗