skip to Main Content
با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند چگونه برخورد کنیم؟
۲۸ مهر ۱۴۰۰
هنگامی که با خانواده‌هایی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند روبه‌رو می‌شویم باید بسیار مراقب گفتار‌مان باشیم؛ به همین دلیل بایدها و نبایدها در برخورد با والدینی که فرزند روی طیف اوتیسم دارند را یاد بگیریم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗