skip to Main Content
زیستن در عصر اشاره‌ها یا فقط یک‌بار مصرفش کنید
اژدها وارد می‌شود
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
اژدها وارد می‌شود که به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شد، در زمان اکران خود نیز بحث‌های متفاوتی را برانگیخت. نویسنده در این نقد با زدن پلی بین فیلم‌های کیارستمی و حقیقی تلاش می‌کند تأثیرپذیری حقیقی از کیارستمی را بررسی کند و این که این تأثیر چگونه به بیراهه رفته است. چگونه انتخاب کیارستمی در طعم گیلاس زیر درختان زیتون‌بدل به انتخاب حقیقی در پذیرایی ساده و اژدها وارد می‌شود، شده است. اگر برای کیارستمی سینما یک ماشین جستجوی اخلاقی در دل منطق دروغ و جعلِ آن بود، برای مانی حقیقی دروغ و جعلِ سینما چیزی جز سرمستی از امکان تفریح فیلمساز با تماشاگرش نیست.
بیشتر بخوانید
رمانتیک، لوده و آن دیگری
۲۲ خرداد ۱۳۹۵

اگر می‌خواهید از لودگی فرادستانه بیشتر بدانید بهترین راه، تماشای پذیرایی ساده است. در این فیلم شخصیت‌های دیوانه‌ای هستند که با لکسوز توی کوهستان به دنبال فقرا می‌گردند تا کیسه‌های پولشان را میان آن‌ها تقسیم کنند. دو لوده‌ی مایه‌دارِ تیپیک که فقط برای نمایشِ جنون خود و ایجادِ هیجان، ثروتشان را به باد می‌دهند. بر خلاف رمانتیک‌ها که به دلیل حساسیت از مناسبات پیچیده‌ی اجتماعی کنار می‌کشیدند، حقیقی به همراه شخصیت‌هایش به دل این مناسبات می‌زند، اما فقط به یک شرط: بامزه، خاص و جالب باشد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗