skip to Main Content
غیزانیه با ٦٠٠ حلقه چاه نفت، آب و آسایش ندارد
سبز اما سیاه
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
غیزانیه بخشی در استان خوزستان ٦٠٠ حلقه چاه نفت دارد اما از کمترین امکانات مانند آب سالم و مدرسه محروم است. فقط دو روستا از ٩٦ روستای غیزانیه دبیرستان دخترانه دارد و بسیاری از مردم برای پخت و پز آب می‌خرند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗