آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

غاده السمان

۱۹۷ کابوس زیر بمباران

۱۹۷ کابوس زیر بمباران

  تاریخ جنگ داخلی لبنان صحنی خون‌بار از درگیری پیچیده‌ی نیروهای مختلف است که هریک ریشه در تاریخی دور و دگر دارند. این جنگ از سال ۱۹۷۵ شروع شد و ۱۵ سال ادامه داشت. در این جنگ ۱۵ ساله دستکم ۱۲۰ هزار انسان کشته و بیش از ۷۰هزار نفر مفقودالاثر شدند. این‌ها تنها تلفات...
آن‌گاه که زنِ عرب از عشق سخن گفت

آن‌گاه که زنِ عرب از عشق سخن گفت

«…اما حالا چه… بیروت از پیش چشمم کنار رفته و مرا مثل یک گوش‌ماهیِ توخالی به ساحل تُف کرده است. پیوسته صدایی می‌شنوم که در من زار می‌زند، صدایی مثل صدای گوش‌ماهی. آه! بیروت! چه شد، چه شد، چه شد؟!…» عمومن نقش جامعه‌ی الیت از نویسنده و شاعر و هنرمند...