آرشیو یادداشت‌های

پدرام رمضانی

آن‌گاه که زنِ عرب از عشق سخن گفت

آن‌گاه که زنِ عرب از عشق سخن گفت

«…اما حالا چه… بیروت از پیش چشمم کنار رفته و مرا مثل یک گوش‌ماهیِ توخالی به ساحل تُف کرده است. پیوسته صدایی می‌شنوم که در من زار می‌زند، صدایی مثل صدای گوش‌ماهی. آه! بیروت! چه شد، چه شد، چه شد؟!…» عمومن نقش جامعه‌ی الیت از نویسنده و شاعر و هنرمند...