skip to Main Content
پاره‌سوال‌هایی درباره‌ جغرافیای نوروزی
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
چیزی به تحویل سال نو و  نوروز نمانده است. رسم و آدابی که سالانه تکرار می‌شود اما پرسش‌هایی و مفاهیمی نیز در این میان فراموش شده‌اند و یا نادیده گرفته می‌شوند. ایا همه اینها باعث نمی شود که بخواهیم جغرافیا را از نو نقشه‌نگاری کنیم؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗