skip to Main Content
عکاسان خبری زن از تبعیض‌های جنسیتی در شغل‌شان می‌گویند
۱ بهمن ۱۳۹۶
بهترین دبیران عکس رسانه‌های بزرگ جهان زن هستند اما تعداد معدودی از آنان در آژانس‌های بزرگ کار می‌کنند. اکثر عکس‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۹ کار مردان بود زیرا ماموریت‌های مهم را کمتر به زنان می‌سپارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗