skip to Main Content
تجلی قدرت مخاطب در عواطف سیاسی
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
آیا می‌توان عواطف را به اجتماع و در ادامه به سیاست پیوند داد؟ نویسنده این یادداشت معتفد است عواطف سیاسی تجلی‌گاه قدرت مخاطب است، که می‌تواند اثر هنریِ کاملا عقیم، سیاست‌زده یا محافظه‌کار را، در یک عمل جمعی به امر سیاسی پیوند بزند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗