skip to Main Content
دانشمندان برای درمان کرونا در حال انجام چه کاری هستند؟
در جستجوی درمان کرونا
۲۱ اسفند ۱۳۹۸
پروسه بررسی داروها و ترکیباتی که ممکن است در برابر یک بیماری مفید باشند، پروسه‌ای کند و زمان‌بر است اما شاید بتوان با دست بردن به داروهای شناخته‌شده، مدت زمان پیدا کردن داروهایی موثر را کوتاه‌تر کرد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗