آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

طرح توسعه دانشگاه تهران

واژه‌شناسی «تخصص» در ادبیات قدرت

واژه‌شناسی «تخصص» در ادبیات قدرت

مثل رایجی است که سه فعل امری بنشین، بفرما و بتمرگ هر سه یک معنی می‌دهند. تفاوتشان اما در گفتمان منزلت و قدرت مشخص می‌شود. در این بین، واژه‌شناسان بر سر معنا و ریشۀ مصدر «تمرگیدن» بسیار بحث کرده‌اند. دهخدا نوشته تمرگیدن همان نشستن است به طور نفرینی و اهریمنی و ویلیام...
دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

آقای دکتر مهدی حجت می‌خواهم چند کلمه‌ای با شما حرف بزنم و می‌دانم که دوستان مشترک بسیاری داریم. کسانی که دوستان و عزیزان من هستند و احتمالاً در جرگۀ مریدان شما. کسانی که همینکه نام شما پشت یک طرح باشد، بر خود لازم نمی‌دانند که محتوایش را پیگیری کنند و حقانیتش را...