آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

طرح توسعه دانشگاه تهران

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

آقای دکتر مهدی حجت می‌خواهم چند کلمه‌ای با شما حرف بزنم و می‌دانم که دوستان مشترک بسیاری داریم. کسانی که دوستان و عزیزان من هستند و احتمالاً در جرگۀ مریدان شما. کسانی که همینکه نام شما پشت یک طرح باشد، بر خود لازم نمی‌دانند که محتوایش را پیگیری کنند و حقانیتش را...