واژه‌شناسی «تخصص» در ادبیات قدرت

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

طرح توسعه دانشگاه تهران

تعداد مطالب: 2

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

محیا دانش، دانشجوی معماری، در یک نامه انتقادی، از حمایت مهدی حجت، استاد معماری دانشگاه تهران از طرح توسعه این دانشگاه انتقاد کرده است. مهدی حجت، معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. محیا دانش در این نامه گفته است که حالا می‌فهمد چرا انقدر وضعیت اداره شهرهای ما با آنچه در دانشگاه یاد می‌دهند تفاوت دارد.

متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید