آرشیو یادداشت‌های

محیا دانش

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

آقای دکتر مهدی حجت می‌خواهم چند کلمه‌ای با شما حرف بزنم و می‌دانم که دوستان مشترک بسیاری داریم. کسانی که دوستان و عزیزان من هستند و احتمالاً در جرگۀ مریدان شما. کسانی که همینکه نام شما پشت یک طرح باشد، بر خود لازم نمی‌دانند که محتوایش را پیگیری کنند و حقانیتش را...