آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ضدانقلاب

مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

۲ مرداد ۱۳۵۸:‌ روزنامه اطلاعات از تشدید برخورد با گرانفروشان خبر داده است. به گزارش این روزنامه دادگاه‌های انقلابی شرع گرانفروشان را محاکمه کرده و تکرار گرانفروشی به عنوان عملی ضدانقلابی در نظر گرفته می‌شود. پیشتر و در اواخر حکومت شاه هم حکومت تلاش کرد مساله گرانی را...
زنان در مصر گرافیتی کار می‌کنند

زنان در مصر گرافیتی کار می‌کنند

هنر خیابانی در مصر، که از زمان سال ۲۰۱۱ بسیار پرطرفدار بود، اغلب توسط مردها خلق و اجرا شده است. هرچند زنان مصری نیزاز سال ۲۰۱۳ پیوستن به این حرکت را شروع کردند، به ویژه از طریق گروه «زنان بر دیوار»؛ گروهی که با فراخوان کمپین گرافیتی، به  مردم  سراسر کشور در ارتباط با...