skip to Main Content
شکایت‌نامه سهراب شهید ثالث
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
از سهراب شهید ثالث در نگاهی کلیشه‌ای و سیاست‌زده ـ که او در تمام عمرش برای رهایی از آن کوشید ـ با عنوان هنرمند «تبعیدی» یا «مهاجر» یاد می‌شود. آن‌چه می‌خوانید، حاصل تلاش مریم پالیزبان است برای نور انداختن بر برخی نقاط مهمِ دوره دوم فعالیت‌های سهراب شهید ثالث.
بیشتر بخوانید
«تونی اِردمان»: تصویری پررنگ از اروپای رو به زوال
۱۱ اسفند ۱۳۹۵
مارن آده سازنده فیلم تونی اردمن در خلال داستان صمیمی فیلم، در پی طرح ایده‌های بزرگ و پدیده‌های بزرگ است: نوعی برش عرضی مجازی از فساد سیاسی، بیماری اقتصادی و بی‌تفاوتی غیرانسانی در اروپای معاصر.
بیشتر بخوانید
رینر وارنر فاسبیندر، خوشگذرانی که سر سازگاری نداشت
۲۰ آذر ۱۳۹۵
فاسبیندر کارگردانی که هنگام مرگش در سال 1982 سی و هفت سال داشت، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آیا فاسبیندر فراموش شده است؟ آیا کسی می‏خواهد او را فراموش کند؟ آیا آلمان هنوز هم سر ناسازگاری با فاسبیندر و شهرت جهانی او دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗