منطقه آزاد چابهار؛ آزادسازی فقر

منطقه آزاد چابهار؛ آزادسازی فقر

منطقه آزاد چابهار چابهار در سال ۱۳۷۰ در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و به پیشنهاد شورای عالی معماری و شهرسازی، منطقه‌ی آزاد اعلام شد. این منطقه با جمعیتی در حدود ۲۶۰ هزار نفر، نزدیک به ۵۵ هزار نفر حاشیه‌نشین دارد. معضل حاشیه‌نشینی در چابهار سابقه‌ای ۲۰...

بیش از شش میلیون نفر ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی هستند

طبق آمارهای ستاد ملی بازآفرینی شهری بیش از شش میلیون نفر ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی هستند. مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری با اشاره به طرح شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: «از ۹۱ شهر هدف شناسایی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی ۹۷۴ محدوده غیررسمی شناسایی شد که ۶ میلیون و...

Send this to a friend