skip to Main Content
گفت‌وگو با بازماندگان اتوبوس سرباز معلم‌ها دو هفته پس از واقعه
آرزو داریم معلم شویم
۱۷ تیر ۱۴۰۰
اتوبوس سرباز معلم‌های سیستان‌وبلوچستان دو هفته پیش واژگون شد؛ دو هفته‌ای که برای بازماندگان به اندازه یک قرن گذشته و زندگی 33 خانواده را درگیر کرده است. سوگل دانائی دو هفته بعد از این واقعه به سراغ بازمانده ها رفته و گزارشی درباره اتوبوس مرگی نوشته که صدایش چندان جایی شنیده نشد.
بیشتر بخوانید
گزارش تحلیلی-روایی از دلایل خودکشی و دیگرکشی در دوران سربازی
 قصه سربازهای ناکام
۹ آبان ۱۳۹۶
در ماه‌های گذشته اخبار زیادی از حوادث پادگان‌ها و سربازانی که پیش از خودزنی، افراد دیگری را هم هدف قرار می‌دهند، منتشر شده است؛ سربازانی که از رفتن‌شان غمی ماندگار برای خانواده می‌ماند و تصویری هولناک برای هم‌خدمتی‌ها.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗