سربازان غایب ۵۰۰۰ میلیارد تومان به دولت پول دادند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سربازی اجباری

تعداد مطالب: 2

 قصه سربازهای ناکام

 قصه سربازهای ناکام

در ماه‌های گذشته اخبار زیادی از حوادث پادگان‌ها و سربازانی که پیش از خودزنی، افراد دیگری را هم هدف قرار می‌دهند، منتشر شده است؛ سربازانی که از رفتن‌شان غمی ماندگار برای خانواده می‌ماند و تصویری هولناک برای هم‌خدمتی‌ها.