skip to Main Content
گفت‌وگو با بازماندگان اتوبوس سرباز معلم‌ها دو هفته پس از واقعه
آرزو داریم معلم شویم
۱۷ تیر ۱۴۰۰
اتوبوس سرباز معلم‌های سیستان‌وبلوچستان دو هفته پیش واژگون شد؛ دو هفته‌ای که برای بازماندگان به اندازه یک قرن گذشته و زندگی 33 خانواده را درگیر کرده است. سوگل دانائی دو هفته بعد از این واقعه به سراغ بازمانده ها رفته و گزارشی درباره اتوبوس مرگی نوشته که صدایش چندان جایی شنیده نشد.
بیشتر بخوانید
وضعیت گردشگری دسترس‌پذیر در ایران چگونه است؟
سفر در خاطره معلولان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شرایط سفر، گردشگری و تفریح برای معلولان در ایران چگونه است؟ آنها خود می‌گویند برای نوشتن مصائب سفر، کلمه کم می‌آورند؛ «در حد خوابی تلخ که باید چند روز در آرزوی بیدار شدن از آن ماند».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗