skip to Main Content
مصاحبه با زیگموند باومن
شبکه‌های اجتماعی، دام‌ هستند
۴ بهمن ۱۳۹۵
بیشتر مردم شبکه‌های اجتماعی را برای متحد شدن یا بازگشایی افق‌های بازتر مورد استفاده قرار نمی‌دهند بلکه آنها را استفاده می‌کنند تا از تقابل در امان بمانند و خودشان را در منطقه‌ای یکسان‌سازی شده و امن قرار دهند، منطقه‌ای که به نظر می‌رسد در آن تنها صداهایی را می‌شوند که پژواک صدای خودشان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗