skip to Main Content
تأثیر ویروس کرونا در زندگی کارگران
هراس کارگران از بیماری و بیکاری
۶ اسفند ۱۳۹۸
کسانی هم ناچارند صبح زود از خانه بیرون بیایند، به خاطر هزینه کم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای کار در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند. آنها هراسی دوگانه از کرونا دارند؛ بیماری و بیکاری.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗