آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

زندان اوین

کانِ زر را دریاب

کانِ زر را دریاب

از سه معدن طلای ایران دو تا در آذربایحان غربی و یکی در استان اصفهان است. به بیان گزارشگران ورزشی در روزگار ماضی، می‌رویم چهارمی را داشته باشیم ــــ بزرگتر و درخشان‌تر و پربازده‌تر. این یکی در شهر تهران است. ظاهراً رندان حق‌پرست خیال دارند زندان اوین را دربست تبعید...