skip to Main Content
احضار اشباح سینمای آزاد بر ویرانه‌های اصفهان
معلق‌ماندن بر فراز مغاک
۶ بهمن ۱۳۹۸
سینمای آزاد، جریانی آماتوری در سینمای ایران است که به‌طورخودانگیخته در حول‌وحوش ۱۳۴۸ شکل گرفت. این نوشته با ارائه‌ دو قرائت اغراق‌آمیز از این جریان بحث‌برانگیز، بر حقیقت سیاسی این پدیده تأکید می‌‌کند.
بیشتر بخوانید
گزارشی از سینمای آزاد در اصفهان
تجربه سینمای آزاد به میانجی«عمو زاون»
۳۱ تیر ۱۳۹۷
سینمای آزاد یعنی چه و در هر زمان و مکانی به چه شکلی برآمده است؟ در اصفهان شکل‏ گیری سینما آزاد به اطلاعیه‏‌ای بر می‏‌گشت که به‏ نوعی دعوت به فیلمسازی بود. زاون قوکاسیان منتقد فقید سینمای ایران و دوستان سینماگرش با مشکلات فراوان، اولین تلاش‏‌ها برای تشکیل هستۀ اولیۀ سینمای آزاد اصفهان شکل دادند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗