skip to Main Content
احضار اشباح سینمای آزاد بر ویرانه‌های اصفهان
معلق‌ماندن بر فراز مغاک
۶ بهمن ۱۳۹۸
سینمای آزاد، جریانی آماتوری در سینمای ایران است که به‌طورخودانگیخته در حول‌وحوش ۱۳۴۸ شکل گرفت. این نوشته با ارائه‌ دو قرائت اغراق‌آمیز از این جریان بحث‌برانگیز، بر حقیقت سیاسی این پدیده تأکید می‌‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗