skip to Main Content
درباره فیلم‌های فاوند فوتیج
زنده باد دوربین البته اگر هنوز زنده‌ای
۱ آبان ۱۳۹۷
فیلم‌های وحشت همواره نسبت مستقیمی با مفهوم دیدن دارند برای مثال شخصیتی که از دیدن چیزی در بیرون از قاب وحشت کرده است و ما که وحشت او را تماشا می‌کنیم. در گذر زمان شیوه‌های پیشرو و آلترناتیوی در ساخت این فیلم‌ها پدید آمده است. فاوند فوتیج مهم‌ترین آن‌هاست. شیوه‌ای که در اول دهه ۸۰ با فیلم قتل و عام آدم‌خواری که درباره گروهی مستندساز که برای تولید مستندی درباره قبیله‌های بدوی به جنگل‌های آمازون رفته بودند، آغاز شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗