در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دانشکده ادبیات

تعداد مطالب: 2

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

٢٢ سال تعطیلی و سکوت انجمن کتابداران بزرگترین ضربه را به کتابداری ایران زد. کتابداری سنتی نمی‌تواند در برابر مدرنیته روی پای خودش بایستد و کتابداری مدرن هم نمی‌تواند بدون ریشه‌هایش رشد کند.
بحران در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

بحران در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

کلاس‌های ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها در حد تبیین معانی لغت‌ها و ترکیب‌ها تقلیل یافته است و استاد چیزی است در حد فرهنگ لغت «معین» به اضافه‌ معلم عروض و قافیه و آرایه‌های ادبی در دبیرستان.