آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دانشکده ادبیات

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

محمدعلی جمالزاده گفته بود برو کتابداری بخوان. سال١٣۴٢ درسش در مدرسه کتابداری ژنو و کارش در هند تمام شد و به ایران برگشت. جمالزاده خبر آمدنش را به ایرج افشار، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران داد. همین شد که نوشین انصاری ۶ ماه روی تل عظیمی از مجلات در انبار دانشکده...
بحران در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

بحران در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

باید پذیرفت که دپارتمان زبان و ادبیات فارسی گرفتار یک بحران و تناقض بنیادین و جدی است. دست کم در واحد‌های غیر از ادبیات معاصر، یعنی بیش از نود درصد مواد درسی. این تناقض و مشکل درحقیقت از همان ابتدای تاسیس نهاد ادبیات فارسی در دانشگاه به وجود آمد و خود را به طور...