skip to Main Content
بررسی سیاست تولید و واردات خودروِ سواری دیزلی
تب دیزل
۳۰ فروردین ۱۳۹۵

در اروپا از فریبِ خودروسازها سخن می‌گویند؛ از اینکه بیست سال به مردم گفتند خودرو دیزلی از خودرو بنزینی برای محیط‌زیست بهتر است اما حالا بسیاری این ادعا را رد می‌کنند. این‌سو، دولتِ ایران از سال ۱۳۸۷ از تولید و وارداتِ خودروی سواری دیزلی حمایت می‌کند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗