skip to Main Content
دانشگاه‌ها وظیفه خود را به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کنند
خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بعد از خصوصی یا پولی‌شدن بسیاری از امکانات در دانشگاه‌ها حالا بحث خصوصی‌شدن خوابگاه‌ها به میان آمده است. مسئولان دانشگاه‌ها به معترضان به وضع خوابگاه‌ها می‌گویند «چاره کار این است که یک پیمانکار خصوصی خوابگاه را مدیریت کند» اما این موضوع هزینه خوابگاه‌ها را چندبرابر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗