خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خوابگاه

تعداد مطالب: 1

خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

بسیاری از دختران دانشجو، چندین سال از زندگی خود را در خوابگاه می‌گذرانند؛ جایی که مثل همه فضاهای عمومی «تحت کنترل» است. اما خوابگاه‌های دخترانه در چه فرایندی ساکنانش را کنترل می‌کند؟