تبدیل حکم شلاق کارگران معدن بافق به جزای نقدی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حکم شلاق

تعداد مطالب: 3

کاشفان فروتن طلا

کاشفان فروتن طلا

داستان معدن آق‌دره به اعتراض کارگران معدن و اجرای حکم شلاق در مورد آنها محدود نمی‌شود. کارنامه شرکت پویا زرکاب از همان ابتدای فعالیت در سال ۸۲ پر از تخلف‌های سنگین است. در این گزارش ابعاد دیگری از جنبه‌های ویرانگر معدن آق دره را بخوانید.