۲۰۰ مرکز تجاری پر خطر در تهران وجود دارد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حوادث كار

تعداد مطالب: 12

حوادث کار همچنان قربانی می‌گیرد

حوادث کار همچنان قربانی می‌گیرد

هنوز این سرویس حوادث است که خانه اول تیتر حوادث کار است .به نظر می‌رسد خلأیی در فضای رسانه‌ای در مواجهه با حوادث ناشی از کار وجود دارد و آن تحلیل حقوقی یا نگاه حقوقی به حوادث ناشی از کار است.