skip to Main Content
گزارشی از جنبش زادیست‌ها در فرانسه
علیه فرودگاه و دنیای آن
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
در میان اعتصابات و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، هم‌اکنون مبارزه‌ دیگری نیز در جریان است. نبردی که دولت مکرون را مجبور به لشکرکشی و اعلان جنگ علیه مردم کرده است: جنگ در زمین‌های «نوتردام دلاند» در غرب فرانسه، در اطراف شهر نانت، علیه جنبش موسوم به زادیست‌ها. اما این جنبش جدید چیست؟
بیشتر بخوانید
نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به کدام طبقه است؟
دست لوپن در سبد رای چپ‌ها
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مارین لو پن نامزد راست افراطی در فرانسه تلاش دارد با نقد ایده‌های بازار آزاد و سرمایه‌داری افسارگسیخته امانوئل ماکرون (دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری)، خود را نزدیک به نیروهای جناح چپ معرفی کند.
بیشتر بخوانید
پایان اولاند و رقابت دوباره راست‌ها
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
ناکامی فرانسوا اولاند، رئیس ‌جمهور کنونی فرانسه از حزب سوسیالیست در جلب رضایت مردم و کناره‌گیری او از انتخابات باعث شده نامزدهای احزاب راست و راست افراطی در فرانسه رقابت اصلی را به دست بگیرند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗