skip to Main Content
جنگل‌های حفاظتی فاقد مديريت يكي از عوامل مهم بروز سيل است
وقتی جنگل قربانی می‌شود
۵ اسفند ۱۳۹۹
تخريب تدريجی جنگل‌های حفاظتی به حدی پيش‌رفته است كه احيای آن‌ها با واگذاری به خود در مدت زمانی کمتر سه یا چهار قرن ممکن نیست. تكرار وقوع سيلاب در عرصه‌های اين منابع شدت تخريب بيشتری را در آن‌ها فراهم كرده و آن‌ها را به سوی نابودی بيشتر سوق می‌‌دهد. حفاظت از جنگل‌ها تنها با مراقبت‌ها و مدیریت عواملی همچون خاک و آب امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید
3 روستای مازندران به بهای کشت‌و‌کار سمنان زیر آب می‌رود
غرق اجباری سه روستا
۷ آبان ۱۳۹۹
وزارت نیرو برای ساخت سد فینسک می‌خواهد سه روستا را به زور غرق کند؛ روستاییان اجازه ندارند درگذشتگان خود را در روستا دفن کنند و هیچ مکان جدیدی هم برای سکونت آنها در نظر گرفته نشده است؛ در حالی‌که پولی که به ازاء هر متر زمین به ساکنان روستا پرداخت می‌شود «اندازه یک متر موکت است».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗