skip to Main Content
هفت کودک مریوانی درصد جانبازی نگرفتند
کودکان کردستان از درخت گردو می‌ترسند
۳۱ شهریور ۱۳۹۳
گزارش پیش‌رو به وضعیت قربانیانی می‌پردازد که علارغم وجود قوانینی که حمایت آن‌ها را تضمین کرده‌اند، از حمایت‌های دولتی محروم شده‌اند؛ پیش از آن اما می‌توان به خود مسئله نیز پرداخت؛ به قربانیان انبوه مین‌های ضد نفر که نه تنها پاک‌سازی آن‌ها سرعت و همت لازم را ندارد، بلکه همچنان و علارغم قطع‌نامه‌های بین‌المللی ساخته و استفاده می‌شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗