نابودی ۷۰درصد باغ‌های تهران با اجرای مصوبه برج‌باغ

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تخریب فضای سبز

تعداد مطالب: 4

یاد پارک‌های تهران بخیر

یاد پارک‌های تهران بخیر

دور زمین سابق بوستان پوریای ولی می‌چرخیم. پارک را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. هنوز بعضی از قطعه‌ها خالی مانده ،اما همه جا پر از مغازه شده است. زمین‌های این اطراف بعد از این ساخت و سازها از متری 200 یا 300 هزار تومان به متری 20 میلیون رسید.