چگونه تاب بیاوریم؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بکت

چگونه تاب بیاوریم؟

چگونه تاب بیاوریم؟

می‌خواهم در مورد نوشتن بپرسم. در ابتدای کتاب می‌گویید نوشتن پا را بیرون از زندگی گذاشتن است که به شخص امکان می‌دهد به زندگی هم‌زمان از فاصله دورتر ولی دقیق‌تر و نزدیک‌تر بنگرد. کتاب خود این ترکیب را نشان می‌دهد، یعنی هم یک رساله یا مقاله به معنای سنتی کلمه است و هم یک...
نمی‌خواستم نویسنده باشم

نمی‌خواستم نویسنده باشم

تام مک‌گری مرا با جویس آشنا کرد. او بسیار خودمانی بود. این صحنه در خاطرم حک شده: از ملاقات جویس برمی‌گشتم. حسابی خسته بودم و به “اکول نرمال” برگشتم، مثل همیشه در بسته بود و مجبور شدم از نرده‌ها بالا بروم. از همان روز به بعد مرتب همدیگر را می‌دیدیم. شماره...