آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بحران مالی

قدم گذاشتنِ دموکرا‌ت‌ها بر روی کره‌ی ماه

قدم گذاشتنِ دموکرا‌ت‌ها بر روی کره‌ی ماه

با حضور برنی سندرز(۱) و الکساندریا اُکاسیو-کورتز(۲) آمریکا دارد بار دیگر به محاسن دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد پی می‌برد، به‌خصوص در مواجهه با تغییرات اقلیمی. یک نظریه اقتصادی دگراندیشانه هم در این میان بیش از پیش رواج یافته: تئوری مدرن پولی(۳) که از استقراض چشم...
بحران پنهان آلمان

بحران پنهان آلمان

حرکت همیشه روبه‌جلو نیست، این دست‌کم چیزی‌ست که الیور ناختوی مدعی آن است. تز جامعه‌شناس جوان و شهیر آلمانی دربارۀ «مدرنیزاسیون واپس‌گرا» -چیزی شبیه اینکه چگونه پیشرفت‌های کنونی عقب‌نشینی‌های بزرگ را پنهان می‌کنند- حالا به فراتر از مرزهای کشورش گسترش یافته است. ناختوی...
افزایش سن و سنوات بازنشستگی به دلیل بحران مالی سازمان تامین اجتماعی

افزایش سن و سنوات بازنشستگی به دلیل بحران مالی سازمان تامین اجتماعی

«محمدحسن زدا» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از افزایش سن و سنوات بازنشستگی به دلیل بحران مالی تامین اجتماعی خبر داد. به گفته وی: در حال حاضر وضعیت تامین اجتماعی از لحاظ درآمد و مصارف بحرانی است و دیر یا زود باید اصلاحات پارامتریک مانند افزایش سن و سنوات...