skip to Main Content
طراحان جهان برای دموکراسی به‌پا خیزید
۲۵ تیر ۱۳۹۸
در سال ۲۰۱۷ نامه‌ای رو به طراحان درباره لزوم به پا خاستن آنها علیه دموکراسی‌زدایی منتشر شد. هدف این نامه برانگیختن فعالیت‌های طراحی علیه حمله‌هایی است که مستقیم و غیرمستقیم دموکراسی را تهدید می‌کنند.
بیشتر بخوانید
مصاحبه با زیگموند باومن
شبکه‌های اجتماعی، دام‌ هستند
۴ بهمن ۱۳۹۵
بیشتر مردم شبکه‌های اجتماعی را برای متحد شدن یا بازگشایی افق‌های بازتر مورد استفاده قرار نمی‌دهند بلکه آنها را استفاده می‌کنند تا از تقابل در امان بمانند و خودشان را در منطقه‌ای یکسان‌سازی شده و امن قرار دهند، منطقه‌ای که به نظر می‌رسد در آن تنها صداهایی را می‌شوند که پژواک صدای خودشان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗