skip to Main Content
درس‌های انتخابات آمریكا
پوپولیسم و ضد پوپولیسم در آینه اقیانوس اطلس
۸ فروردین ۱۳۹۶
هیچ راهی وجود ندارد که پوپولیسم ملی‌گرا بتواند راه‌حلی برای چالش‌های بنیادی روز یا برآوردن خواسته‌های اساسی قاطبه مردم (برایندی از «اقلیت‌های» متنوع) ارائه کند، چه در مسائلی مربوط به «حفاظت» از آدم‌ها و سبك‌های زندگی‌شان، چه از حیث ضرورت «تنظیم» حركت‌های جهانی سرمایه‌‌، كالاها و اشخاص.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗