واقعه مشروطه و منطق امپراتوری

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

امپراتوری

تعداد مطالب: 2

چگونه یک امپراتوری از بین می‌رود

چگونه یک امپراتوری از بین می‌رود

 آیا امپراتوری آمریکا به پایان خود نزدیک می‌شود؟ آیا دوران جنگ‌افروزی به پایان رسیده؟ آيا جنگ‌های چنددهه‌ اخیر ناشی از «اشتباهات» دیوانگان در قدرت بوده است؟

طارق علی در این یادداشت با پرداختن به این سوال‌ها استدلال می‌کند که بحران اقتصادی به تنهایی منجر به پایان امپریالیسم آمریکا نخواهد شد و تنها تهدید سیاسی از پایین می‌تواند باعث چنین تغییری شود.