skip to Main Content
متن سخنرانی یوسف اباذری در همایش عدالت از نگاهی دیگر
تقدیم به افغان‌ها؛ عدالت از نگاهی دیگر
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
مطلب پیش رو، متن سخنرانی یوسف اباذری در همایش عدالت از نگاهی دیگر است که در خردادماه ۱۳۸۶ برگزار گردید. وی برای صحبت از مساله‌ی عدالت، وضعیت مهاجران افغان در ایران را دستمایه سخنرانی خود قرار داده است؛ مهاجرانی که نسل نخست آنها در روزهایی سخت به بازسازی ایران پس از جنگ یاری رساندند و نسل دوم و سوم آنها در کنار ما چشم به جهان گشوده و رشد کرده‌اند، اما کماکان با مصائبی دردناک دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗