skip to Main Content
قواعد دست‌و پاگیر مانع تحصیل کودکان
۲۴ دی ۱۳۹۳

مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس سرشماری سال85 اعلام کرد که بیش از 3 میلیون و 200 هزار کودک بین 6 تا 17ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیل به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار تا حدی قابل اعتنا اما قدیمی ‌و البته آخرین آمار رسمی ‌در این حوزه محسوب می‌شود. رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی معتقد است قوانین انعطاف‌ناپذیر آموزش پرورش  بخشی از علت این مسئله است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗