گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

استخدام

تعداد مطالب: 2

گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

گفتند معلم نابینا نمی‌خواهیم

دولت موظف است ۳ درصد از ظریف استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهد. اما همین سهمیه پایین هم رعایت نمی‌شود و معلولان در آزمون‌های استخدامی به صراحت به خاطر معلولیتشان رد می‌شوند. گزارش شهروند را در مورد استخدام معلمان نابینا بخوانید.