skip to Main Content
آسیب‌پذیری، اعتراف و نوشتار زنانه
۱۲ مهر ۱۴۰۰
نوشتار زنانه خود را با نقاط ضعف نویسنده‌اش می‌نمایاند و حتی اصرار دارد که خواننده آن را در چنین تمامیتی ببیند و بپذیرد؛ نوشتاری که واهمه‌ای ندارد از کاربرد «اگر»، «شاید» و «نمی‌دانم». نوشتاری که پر است از علامت سؤال.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗